Osebna izkaznica - Podjetje - JP Prlekija

Podjetje

Domov / Podjetje / Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

Polni naziv družbe Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Skrajšani naziv družbe JP Prlekija d.o.o.
Naslov in sedež Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer
Telefon (02) 585 82 40
Faks (02) 585 82 48
E-mail info@jp-prlekija.si
Davčna številka 34813144
ID št. za DDV SI34813144
Matična številka 3637905000
Standardna klasifikacija 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
 
Transakcijski račun 3300-00003716255 (odprt pri Addiko Bank d.d., Murska Sobota)
Direktor
Osnovni kapital 200.000,00 EUR
Vpis v register Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti pod opr.št. Srg 2009/30429 z dne 26.10.2009, kot družba z omejeno odgovornostjo