Raziskovalne naloge - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Raziskovalne naloge

Raziskovalne naloge

TEHNOLOŠKI PROJEKT ZA ČIŠČENJE PITNE VODE NA ČRPALIŠČU MOTA

V letih 1991 in 1992 se je za črpališče pitne vode Mota izvajala projektna naloga, v kateri so opredelili možne načine čiščenja, zaradi preseženih mejnih vrednosti mangana in železa v načrpani pitni vodi. Projekt je vodil prof.dr.ing. Mitja Rismal s sodelavci.

V okviru projekta so bile opravljene pilotske raziskave biokemičnega čiščenja železa, mangana, amoniaka in nitritov na pilotski čistilni napravi, ki je bila montirana v samem črpališču. Istočasno so se izvajale raziskave biokemičnega čiščenja vode v samem vodonosnem sloju.

Preskušanje čiščenja je potekalo z izmeničnim črpanjem in nalivanjem vode iz in v vodnjaka po sledečem vrstnem redu:
Voda iz vodnjaka V1 se je črpala v rezervoar. Na vtočni cevi v rezervoar je nameščen ejektor za ozračevanje vode, da se doseže zasičenje vode s kisikom med 90 in 100%. Ozračena voda je nato odtekala iz rezervoarja v vodnjak V2. Po preteku določenega časa, vodnjaka zamenjata vlogi.

Rezultati raziskav so dokazali, da je mogoče v pitni vodi prisoten mangan in železo ter posledično amoniak in nitrit, s pomočjo biokemične oksidacije, brez dodajanja kemikalij, znatno zmanjšati – pod mejo detekcije.

Ker so z raziskavami dokazali ustreznost postopka čiščenja, ki je bil tehnološko enostavno izvedljiv in ekonomsko optimalen, se je postopek avtomatiziral in je še danes aktiven.