Postopek vloge - Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij / Postopek vloge

Postopek vloge

Investitor izpolni obrazec »Vlogo« v kateri poda osnovne podatke in označi želen dokument za katerega podaja vlogo. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo vloži (osebno ali po pošti) na sedežu upravljavca, Javno podjetje Prlekija d.o.o..