JVS Lukavci - Oskrba s pitno vodo - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Oskrba s pitno vodo / JVS Lukavci

Javni vodovodni sistem Lukavci

Javni vodovodni sistem Lukavci Javni vodovodni sistem Ljutomer - Lukavci oskrbuje okrog 12.320 prebivalcev naselij:
Ljutomer, Spodnji Kamenščak, Podgradje Stročja vas, Pristava, Cezanjevci, Lukavci, Noršinci, Babinci, Šalinci, Grlava, Krištanci, Banovci, Veržej, Grabe, Ključarovci, Boreci, Križevci, Iljaševci, Dobrava, Stara Nova vas, Logarovci, Kokoriči, Berkovski Prelogi, Berkovci, Bolehnečici, Žihlava, Slaptinci, Selišči, Precetinci, Gajševci, Branoslavci, Radoslavci, Vogričevci, Stara cesta, Vidanovci in Zgornji Kamenščak.
Kot vodni vir koristimo podtalnico aluvijalnega vodonosnika Murskega polja. Vodonosna prodnata plast je na celotni visoki trasi Lukavci - Ključarovski gozd - Kokoriški gozd - Kokoriški Prelogi.

Črpališče Lukavci obratuje s kapaciteto povprečnega pretoka cca 60 l/s.
Pitna voda se črpa iz treh globinskih vodnjakov in sicer:
Na vodovodnem sistemu Lukavci je zgrajenih 5 vodohranov in sicer:
Poleg teh so hidropostaje za dvig tlaka z cevnim sesalnim sistemom brez rezervoarja, na lokacijah:
Posebni postopki priprave pitne vode se ne izvajajo. Vodo očistimo le trdnih delcev (peska) preko mehanskega peščenega filtra. Kloriranje pitne vode se ne izvaja redno, razen iz preventive v primeru vzdrževalnih del ali ugotovljene mikrobiološke indikacije.