Postopke vloge - Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij - Odpadna voda - JP Prlekija

Odpadna voda

Domov / Odpadna voda / Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij / Postopke vloge

Postopek vloge

Investitor izpolni obrazec »Vlogo« v kateri poda osnovne podatke in označi želen dokument za katerega podaja vlogo. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo vloži (osebno ali po pošti) na sedežu upravljavca, Javno podjetje Prlekija d.o.o..