Elaborati - Odpadna voda - JP Prlekija

Odpadna voda

Domov / Odpadna voda / Elaborati

Elaborati - odvajanje in čiščenje

Elaborati 2019/2017 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v: