JVS Mota - Oskrba s pitno vodo - Pitna voda - JP Prlekija

Pitna voda

Domov / Pitna voda / Oskrba s pitno vodo / JVS Mota

Javni vodovodni sistem Mota

Javni vodovodni sistem Mota Javni vodovodni sistem Mota oskrbuje okrog 2.870 prebivalcev naselij: Mota, Cven, Spodnje in Zgornje Krapje, manjši del mesta Ljutomer (Soboška cesta, Babinska cesta), Razkrižje, Gibina, Veščica, Šprinc, Kopriva, Globoka, del Robadja.

Črpališče Mota trenutno zagotavlja pretok do 40 l/s.

Kot vodni vir koristimo podtalnico aluvijalnega vodonosnika reke Mure. Za zajem podtalnice sta zgrajena dva vodnjaka globine 14 m. Kapaciteta vsakega posameznega je 38 l/s. Vodnjaka obratujeta izmenično zaradi odstranjevanja mangana in železa iz surove vode. Tehnološki proces odstranjevanja mangana in železa temelji na osnovi biokemične oksidacije brez dodajanja kemikalij, z recirkulacijo dela ozračene in očiščene vode preko negativnih vodnjakov v vodonosni sloj.
Kapaciteta obeh vodnjakov z vidika zagotavljanja vodooskrbe – potrošnje, znaša 24 l/s.
Vodovodni sistem Mota ima dva vodohrana in sicer podzemni rezervoar Šprinc s prečrpalnico in vodni stolp Šprinc za drugo tlačno cono.

Kloriranje pitne vode se ne izvaja redno, razen iz preventive v primeru vzdrževalnih del ali ugotovljene mikrobiološke indikacije. Vzpostavljen je tudi sistem UV dezinfekcije.