Ceniki - Ceniki - JP Prlekija

Ceniki

Domov / Ceniki / Ceniki

Ceniki

Ceniki storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

Za ogled datotek potrebujete Adobe Acrobat Reader

  1. Občina Ljutomer

  2. Občina Križevci

  3. Občina Veržej

  4. Občina Razkrižje

  5. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

  6. Občina Apače

Ceniki drugih storitev JP Prlekija d.o.o.

 

Cene komunalnih storitev po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS,št.87/2012 in 109/2012), ki bi morale biti uveljavljene aprila 2014:


Oskrba s pitno vodo

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda